NVM taxateur

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.
De NVM Vereniging heeft inmiddels ruim 4000 leden.

Stap 1: Gecertificeerd taxateur
U wilt de waarde weten van uw woning om voor u bekende redenen. Een taxatie geeft u hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. U vindt ze bij elk NVM-kantoor. Iedere NVM-makelaar is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur.

NVM makelaars hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van hun kennis gewaarborgd. De NVM makelaar is dus als erkend taxateur bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Stap 2: Landelijk erkend
NVM-makelaars hanteren strikte regels bij het maken van een taxatie. Deze wordt dan ook veelal door de geldverstrekkende instellingen in Nederland en daarbuiten erkend. Ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) erkent taxaties van NVM-makelaars.

Stap 3: Uniforme meetnorm
NVM makelaars hanteren tijdens een taxatie allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden. Hierdoor krijgen NVM makelaars een steeds beter inzicht in vergelijkbare woningen, waardoor zij taxaties nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren.

Stap 4: Omvangrijke database
De NVM is met ruim 4000 makelaars de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van makelaardij en vastgoedwaarderingen. Elke NVM makelaar is aangesloten op de NVM database voor particulier vastgoed. Hierin worden alle gegevens van uw woning vastgelegd als er opdracht tot verkoop wordt gegeven. Dit is dan ook de meest omvangrijke database voor woningen in Nederland.

Uw NVM makelaar heeft dan ook meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking ten opzichte van andere makelaars. Tevens beschikt hij over zeer veel kwalitatief goede informatie, omdat de gegevens volgens uniforme regels vergaard en verwerkt worden. Door de actualiteit is de NVM makelaar zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Stap 5: Doel taxatie
De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Uw NVM makelaar zal daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling informeren. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes. Voor definities en een nadere uitleg over deze begrippen:

Stap 6: De taxatie
Nadat het doel van de taxatie duidelijk is vastgesteld, zal de NVM makelaar op een afgesproken tijdstip uw woning taxeren. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen. Verder is hij als geen ander op de hoogte van de marktsituatie. Voor een volledig overzicht van factoren bij een taxatie:

Stap 7: Taxatierapport
De NVM makelaar legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast. Naast een uniforme meetwijze hanteren NVM makelaars bij taxaties ook een uniform taxatiemodel: het model NVM taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheek aanvraag doen. Het taxatierapport is echter geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Daarnaast is het zo dat wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren de uitkomsten kunnen verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.